ARII DE PRATICA

Dreptul afacerilor

Consultanță în activitatea societăților, asistarea clienților în înțelegerea schimbărilor legislației economice, comerciale și fiscale, realizarea de contracte specifice mediului de afaceri.


Schimbarea legislației din domeniul comercial, inclusiv a celei conexe din domeniul financiar-fiscal, ne fac parteneri indispensabili ai mediului de faceri și ai agenților economici care vor să obțină soluții personalizate în raport de obiectul lor de activitate si în funcție de interesele societății.

Oferim servicii de asitare și reprezentare, rapide, online sau fizice, în relațiile cuautoritățile si cu partenerii de afaceri.

A. Servicii desfășurate la Oficiul Național al Registrului Comerțului:

Procedurile de înfiinţare şi de modificare a actelor constitutive, proceduri de fuziuni şi achiziţii, de dizolvare şi lichidare, precum şi orice alte activităţi societare curente.

Procedurile de modificare a structurii societăților – număr de asociaţi, schimbare administratori, directori, capital social etc.

Consultanță în legătură cu legalitatea deciziilor luate de organele societăţii, redactarea de documente juridice, formularea de cereri privind eliberarea de diverse autorizaţii, licenţe şi permise de funcţionare.


B. Servicii curente în relațiile fiecărei societăți

Realizarea de contracte adaptate fiecărui tip de societate și personalizate în raport de dorinta antreprenorilor;

Negociere și asistență în tranzacționarea problemelor litigioase în condiții de confidențialitate si cu respectarea secretului profesional.

Asistență în desfățurarea comertului online, e-commerce and business law.


Dreptul Muncii

Protejarea intereselor angajatorilor și angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă și în relația cu autoritățile publice competente.


Oferim consultanță juridică și reprezentare în problemele ce au ca obiect contracte de muncă, proceduri interne precum și negocierea contractelor colective de muncă.

Oferim consultanță , experiență si asigurăm jurisprudență relevantă în litigile care privesc încheierea, modificarea, executarea și încetarea contractului individual de muncă, asigurăm asistență juridică în elaborarea fișei de post, a regulamentului intern și a procedurilor interne în relația angajator-salariat.

Oferim angajatorilor suport juridic în proceduri de concediere disciplinară, concediere pentru inaptitudine fizică, concediere pentru neperformanță, desfacerea postului de muncă pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, precum și elaborarea documentelor

specifice fiecărui tip de concediere, inclusiv a deciziei de concediere în functie de sitația impusă.

Oferim asistență și consultanță juridică pentru angajatori și salariați în proceduri de concediere colectivă precum și elaborarea planurilor unor astfel de măsuri în relația cu autoritățile și angajații.

Oferim asistență și consultanță juridică pentru pentru angajatori și salariați în cadrul procedurilor de delegare, detașare, transfer de întreprindere, leasing de personal.


Dreptul Civil Locativ

Cu un portofoliu semnificativ de Dezvoltatori imobiliari, asigurăm consultanță și asistență în relația acestora cu Autoritățile publice, instituțiile bancare și beneficiari. Consultantă si reprezentare în activitatea Condominiilor si Asociaților de proprietari.


Oferim  dezvoltatorilor imobiliare soluții cu privire la redactarea unor Promisiuni de vânzare în concordanță cu realitățile pietei imobiliare si a autoritășilor competente astfel incât interesele legale să le fie protejate.

Redactare notificări: evacuare, reziliere, plata chirie, reprezentare / asistare în fata instantei de judecată în litigiile privind dreptul locativ, recuperări de creanță, anulare de hotărâri ale Adunarii generale a Asociațiilor de proprietari

Suntem specializati în litigii privind recuperarea sumelor de bani obținute ilegal de administrator/președinte, atragerea răspunderii președintelui si cenzorilor diverselor persoanelor juridice.

Realizăm acte juridice necesare desfăsurării activităților locative precum și a celor reglementate de Legea nr. 196/2018, desființarea lucrarilor executate fără autorizație și restabilirea situației anterioare.


Dreptul Familiei

Parteneri în acțiunile de divorț, custodie și partaj, experiență și consiliere în litigiile ce implică relațiile familiale , succesiunile și desfășurarea relațiilor sociale si de conviețuire.


Servicii de consultanţă si reprezentare în domeniul dreptului familiei:

 

Divorţ, desfacerea căsătoriei din culpă comună, din culpă exlusivă a celuilalt sot;

Anulare căsătorie; stabilirea autorității părintești în comun sau în exclusivitate în favoarea unuia dintre părinți.

Încredinţare minori, stabilire program de vizită a minorilor, reintegrare minor în domiciliul părintesc.

Pensii de întreţinere si restabilirea unor drepturi ale minorilor, majorare pensii de întreținere;

Stabilire program de vizitare, suplinire acord părintesc pentru vizitele în afara țării și in concediu.

Partaje si iesiri din indiviziune cu privire la bunurile dobândite în timpul căsătoriei si din afara acesteia;

Stabilire, tăgada paternitate, recunoasterea drepturilor succesorale ale minorilor;

Tutela, curatela, interdicţii, măsuri de ocrotire ale minorilor sau ale majorilor, internări nevoluntare.

Recunoaşterea hotărâriilor de divorţ pronunţate în străinătate.         


Drept Penal

Apărarea în toate fazele procesului penal prin departamentul specializat alături de colaboratori din domenii conexe si experti, specializați în infracțiuni contra patrimoniului, de corupție, de serviciu, contra vieții și malpraxis medical.


Dreptul penal reprezintă principala ramură de drept public și un pilon central al expertizei avocaților nostri . De la data înființării formelor de exercițiu profesionale, specializarea și perfectionarea, în raport de evoluția legislativă și transformarea social-economică, au constituit preocupări constante pentru perfecționare și astfel vă oferim soluții pertinente și încredere deplină.


Atât avocații cât si colaboratorii nostri, experți, psihologi, foști magistrati, specialiști criminologi vă oferă o imagine clară a consecințelor ce se pot produce prin infracțiune dar si posibilități reale de a putea depăși consecințele negative în cazul victimelor unor fapte prevăzute de legislația penală . În raport de situația fiecărui client, coerența, experiența și fiabilitatea sunt trăsăturile esențiale care vor caracteriza strategia aleasă împreună cu justițiabilul.

În domeniul dreptului penal asigirăm asistență și reprezentare juridică în cazul infracțiunilor: contra vieții- omor, ucidere din culpă; infracțiuni contra integrității corporale/sănătății: loviri sau alte violențe, vătămare corporală; infracțiuni rutiere: conducerea sub influența alcoolului/unor substanțe psihoactive; infracțiuni economice: spălare de bani, evaziune fiscală; infracțiuni cu caracter informatic: pornografie infantilă, acces ilegal la un sistem informatic.


Drept Sportiv

Asistenţă şi reprezentare juridică în faţa organismelor jurisdicţionale sportive din România (Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor a FRF, Comisia de Recurs a FRF şi Comisia de Disciplină a FRF) precum şi în faţa instanţelor sportive internaţionale (FIFA/UEFA/TAS).


Activitățile juridice se referă la activițăți de negociere contractuală, respectarea dreptului la imagine, a drepturilor de proprietate intelectuală în sport, modificarea contractelor sportive, a disputelor litigioase dintre sportivi și cluburi sau între sportivi și sponsori, negocierea regulamentelor sportive, inființarea de federații sportive.

Serviciile juridice oferite se concretizează încă din faza negocierii contractului sportiv și sunt raportate la:

reprezentarea clientului la negocierea, încheierea, prelungirea, încetarea și denunțarea contractului sportiv încheiat între părțile contractante;

activități de consultanță și reprezentare juridică litigioasă și nu numai, în situația sportivilor liber de contract sau sub putere contractuală, rezolvarea pe cale juridică a oricăror conflicte de natură contractuală, inclusiv prin modalități alternative de soluționare a litigiilor;

activități de negociere în impresariat sportiv prin asigurarea unui networking profesionist cu specialiști de renume.