AVOCAȚI

Av. Dr. ANCA ELENA BĂLĂȘOIU


Scurtă descriere:

Avocat, membru al Baroului București și cadru didactic universitar din anul 2007, expert în drepturile omului, mediu, activist pentru egalitate de șanse și acces la justiție.


Absolvent al Cursurilor de formare profesională realizate de Harvard University-SUA.


Absolvent al Școlii Doctorale și Postoctorale a Academiei de Poliție și a Academiei Române.

Membru în organizații/asociații profesionale:

Membru al Baroului București, Uniunea Națională a Barourilor din România și al ”Conseil des Barreaux Europeens-Bruxelles” (Belgia)


Membru în diverse organizații naționale și internaționale din domeniul juridic, membru Global Alliance for Justice Education


Ambasador Egalitate de Șanse-Guvernul României

Domenii de interes/cercetare:

  • Dreptul Comercial
  • Dreptul Penal al Afacerilor
  • Dreptul Familiei

Av. Dr. ALEXANDRU CRISTIAN ROȘU


Scurtă descriere:

Avocat, membru al Baroului București și cadru didactic universitar din anul 2007, practician în insolvență persoane fizice, activist pentru drepturile omului, mediu și acces la justiție.


Absolvent al Cursurilor de formare profesională realizate de Consiliul Europei în materie penală, de acces la justiție și de liberă exprimare.


Absolvent al Școlii Doctorale și Postdoctorale a Academiei de Poliție și a Academiei Române.

Membru în organizații/asociații profesionale:

Membru al Baroului București, Uniunea Națională a Barourilor din România și al ”Conseil des Barreaux Europeens-Bruxelles” (Belgia)


Membru în diverse organizații naționale și internaționale din domeniul juridic

Domenii de interes/cercetare:

  • Dreptul Procesual CIvil
  • Dreptul Succesoral
  • Dreptul Penal

Av. Drd. COSMIN-RĂZVAN PANĂ


A absolvit în anul 2005 Facultatea de Drept. În anul 2006 a devenit avocat iar în anul 2009 a pus bazele Cabinetul de Avocat „Pană Cosmin Răzvan”, în cadrul Baroului București – Uniunea Naţională a Barourilor din România.


Din anul 2006 şi până în prezent, Cosmin – Răzvan Pană a urmat o activitate de pregătire continuă, urmând studii postuniversitare cât şi studii doctorale. În perioada 2007 – 2015, Cosmin – Răzvan Pană a deţinut postul de asistent universitar în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Româno – Americană.


Dl. avocat  oferă servicii de consultanţă şi reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice în următoarele domenii: Drept Civil, Drept Penal, Drept Sportiv, Drept Comercial, Dreptul Muncii, Dreptul familiei, Insolvenţă şi Reorganizare, Imigrare şi Cetăţenie.